Sök
Filters
Din varukorg är tom.

Tryckta standardavtal - på papper

  • Standardavtal på svenska beställs i buntar om 10 ex i varje bunt. Medlemspris 150 kr/bunt, icke medlem 600kr/bunt

  • Alla avtal på svenska, sk provmapp med ett ex av varje avtal på svenska. Medlemspris 200 kr/mapp. Icke medlem 800 kr/mapp 

  • Standardavtal på engelska beställs styckvis. Medlemspris 100 kr/styck, icke medlem 150 kr/styck

  • Alla avtal på engelska, ett ex av varje avtal på engelska. Medlemspris 800 kr/mapp. Icke medlem 1400 kr/mapp

 

Observera att du måste vara inloggad här i webbshopen för att inte missa din medlemsrabatt! Alla priser ex moms. 

Användarvillkor: Allt tillgängligt material som ingår i IT&Telekomföretagens standardavtal är framtaget av IT&Telekomföretagen. Mångfaldigande av materialet är enligt lagen om upphovsrätt 1960:729 förbjuden. 

Användare av tryckta avtalsdokument får inte kopiera, scanna, trycka, duplicera, eller på något sätt hantera avtalen elektroniskt, avtalen får ex inte mailas.

Visa som Grid Lista
Sortera på

GDPR Special Terms and Conditions Other Services

These Special Terms and Conditions are intended to apply together with the General Terms and Conditions for IT Maintenance, Agile Projects, Internet Projects, IT Projects and IT Services (to-gether ‘other services’) issued by the Swedish IT and Telecom Industries if the supplier proces-ses personal data on behalf of the customer in relation to the provision of such a service. These Special Terms and Conditions constitute an appendix to the Agreement. These Special Terms and Conditions shall have precedence over any conflicting terms in the General Terms and Conditions for agreed Maintenance, Project or Service issued by the Swedish IT and Tele-com Industries. The Agreement shall have precedence over any conflicting terms in these Spe-cial Terms and Conditions.
150,00 kr exkl moms

General Conditions for Services version 2009

To simplify for your business Almega offers a standard Agreement for the service sector. These General Conditions, which is not industry specific, are intended to be used for assignments in all different areas of operation. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

General Terms and Conditions 91 (simplified deliveries of hardware)

This Agreement may be used for simpler deliveries, for example when someone is acting only as a product supplier. The Agreement applies to deliveries of machine products according to product specification. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

Internet Project, General Terms and Conditions

Internet Project is based on IT Project, but is especially suited for Internet-oriented projects. The Agreement may be used for projects related to the development of intranet, extranet and similar services. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

Internetprojekt, Allmänna bestämmelser

Internetprojekt är baserat på IT-Projekt, men är speciellt anpassat för Internet-orienterade projekt. Avtalet kan användas vid projekt kring utveckling av intranät, extranät och liknande tjänster. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

IT Infrastructure Services, General Terms and Conditions

IT Infrastructure Services may be used when the supplier performs infrastructure services, for example operational and workplace services for the customer on continuous bases, regardless of where they are carried out. IT Infrastructure has replaced IT Operations. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

IT Maintenance, General terms and conditions

IT Maintenance may be used for maintenance of machine and software products and/or customisations or developed systems. Maintenance may include corrective maintenance, standard software updates/versions and telephone support. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

IT Services, General terms and conditions

IT Services may be used for a large number of IT related services when the supplier shall perform an assignment for the customer, except when the assignment is to achieve a certain agreed result that can be verified in an acceptance test. IT Services refers to services performed on current account, for example, feasibility study, project management, programming, design work, documentation work and other consulting services. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

IT-Infrastrukturtjänster, Allmänna bestämmelser

IT-Infrastrukturtjänster kan användas när leverantören löpande utför infrastrukturtjänster, som till exempel drift och arbetsplatstjänster, åt kunden, oavsett var detta sker någonstans. IT-Infrastrukturtjänster har ersatt IT-Drift. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

IT-Infrastrukturtjänster: Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med IT-Infrastrukturtjänster

Dessa särskilda bestämmelser är avsedda att användas tillsammans med IT&Telekomföretagens allmänna bestämmelser IT-Infrastrukturtjänster om leverantören behandlar personuppgifter för kundens räkning inom ramen för en sådan tjänst. För behandling av Kundens Data som inte inbegriper behandling av personuppgifter ska endast IT&Telekomföretagens allmänna bestämmelser IT-Infrastrukturtjänster tillämpas. Parterna ska senast i samband med att överenskommelse träffas även säkerställa att Bilagan " Specifikation över behandlingen av personuppgifter" är korrekt ifylld. Dessa särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter ersätter de allmänna bestämmelsernas villkor som behandlingen av personuppgifter när dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 . De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

IT-Project, General Terms and Conditions

IT Project may be used when the supplier has an independent responsibility to deliver a system with certain agreed requirements. The system shall be acceptance tested before approval. Characteristic for the project is that both the supplier and customer are actively working with the delivery and implementation of the system. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

IT-Projekt, Allmänna bestämmelser

IT-Projekt kan användas när leverantören har ett självständigt ansvar att tillhandahålla ett system som ska uppfylla vissa överenskomna krav. Systemet ska acceptanstestas före godkännande. Typiskt för projektet är att både leverantör och kund aktivt arbetar med leverans och implementering av systemet. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

IT-Tjänster, Allmänna bestämmelser

IT-Tjänster kan användas för ett stort antal olika IT-relaterade tjänster när en leverantör ska utföra ett uppdrag åt en kund utan att uppdraget är att åstadkomma ett visst överenskommet resultat, som kan verifieras vid en acceptanstest. IT-Tjänster avser tjänster som utförs på löpande räkning t.ex. förstudie, projektledning, programmering, designarbete, dokumentationsarbete och andra konsulttjänster. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

IT-Underhåll, Allmänna bestämmelser

IT-Underhåll kan användas vid underhåll av maskinprodukter- och standardprogramprodukter och/eller gjorda kundanpassningar eller utvecklade system. I underhåll kan tjänster som avhjälpande underhåll, uppdateringar/versioner av standardprogramprodukter och telefonrådgivning ingå. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

Kommentarer till särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter

Dessa kommentarer är avsedda att underlätta användningen av särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter.
0,00 kr exkl moms

Molntjänster, Allmänna bestämmelser

Molntjänster kan användas exempelvis när leverantören tillhandahåller lagringskapacitet eller infrastruktur, eller en plattform åt kunden, eller egen eller tredjepartsapplikation (SaaS) för kundens nyttjande inom ramen för Molntjänsten, eller annan webbaserad tjänst. Molntjänster ersätter avtalet Cloud Computing. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

Molntjänster: Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster

Dessa särskilda bestämmelser är avsedda att användas tillsammans med IT&Telekomföretagens allmänna bestämmelser Molntjänster om leverantören behandlar personuppgifter för kundens räkning inom ramen för en sådan tjänst. För behandling av Kundens Data som inte inbegriper behandling av personuppgifter ska endast IT&Telekomföretagens allmänna bestämmelser Molntjänster tillämpas. Parterna ska senast i samband med att överenskommelse träffas även säkerställa att Bilagan " Specifikation över behandlingen av personuppgifter" är korrekt ifylld. Dessa särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter ersätter de allmänna bestämmelsernas villkor som behandlingen av personuppgifter när dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 . De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

Sekretessavtal

Avtalet kan användas när parterna i förtroende ska tillhandahålla varandra handlingar och annan skriftlig och/eller muntlig information som är av konfidentiell natur. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

SLA Appendix Cloud Services

The Appendix may be used when the supplier has undertaken service levels as to availability and helpdesk for the Cloud Service. It is intended to be used together with Cloud Services. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

SLA -IT Maintenance

The Appendix may be used when the supplier has undertaken certain service levels for maintenance services, as reaction time and helpdesk. It is intended to be used with IT Maintenance. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms
Upp