Sök
Filters
Din varukorg är tom.

Tryckta standardavtal - på papper

Om TechSveriges standardavtal i pappersformat

 

  • Standardavtal på svenska beställs i buntar om 10 ex i varje bunt. Medlemspris 150 kr/bunt, icke medlem 600kr/bunt

  • Alla avtal på svenska, sk provmapp med ett ex av varje avtal på svenska. Medlemspris 200 kr/mapp. Icke medlem 800 kr/mapp 

  • Standardavtal på engelska beställs styckvis. Medlemspris 100 kr/styck, icke medlem 150 kr/styck

  • Alla avtal på engelska, ett ex av varje avtal på engelska. Medlemspris 800 kr/mapp. Icke medlem 1400 kr/mapp

 

Observera att du måste vara inloggad här i webbshopen för att inte missa din medlemsrabatt! Alla priser ex moms. 

Användarvillkor: Allt tillgängligt material som ingår i TechSveriges standardavtal är framtaget av TechSverige. Mångfaldigande av materialet är enligt lagen om upphovsrätt 1960:729 förbjuden. 

Användare av tryckta avtalsdokument får inte kopiera, scanna, trycka, duplicera, eller på något sätt hantera avtalen elektroniskt, avtalen får ex inte mailas.

Viktig information - Vi blir TechSverige!

Den 21 oktober byter IT&Telekomföretagen namn till TechSverige! Vi hoppas och tror att vi genom vårt nya namn på ett bättre sätt kommer att spegla alla de medlemsföretag vi redan idag representerar, samtidigt som det skapar goda förutsättningar för oss att växa och inkludera fler företag att vara en del av oss. Vi vill vara den självklara organisationen som samlar alla typer av techbolag i Sverige, oavsett delbransch, och med vårt nya namn tycker vi att vi klär på oss rätt kostym för uppdraget. Under hösten kommer vi att uppdatera standardavtalens utseende, samma juridiska innehåll men avtalen kommer att få vår nya logga och grafiska profil.

Under oktober och november kommer samtliga standardavtal att ha kvar vår gamla logga.

 

Visa som Grid Lista
Sortera på

Affärsetiska grundprinciper

Syftet med våra affärsetiska grundprinciper är att ge IT&Telekomföretagens medlemmar riktlinjer för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt.
0,00 kr exkl moms

Agila projekt, Allmänna bestämmelser

Agila Projekt kan användas vid projekt där parternas uppdragsmetod och samverkansformer baseras på agila principer och där kraven på det som leverantören ska leverera till kunden definieras successivt. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

Agila projekt, Kommentar

Dessa kommentarer är avsedda att underlätta användningen av Allmänna bestämmelser för Agila Projekt. De förklarar också vissa frågor i anslutning till Agila Projekt men är inte en del av själva avtalet. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

Agile Projects, Comments

These comments are intended to facilitate the use of Agile Project. They also clarify some questions in connection to Agile Project, but are not part of Agile Project.
150,00 kr exkl moms

Agile projects, General terms and conditions

Agile Project may be used in projects when the parties’ project method and collaboration are based on the Agile Principles and where the requirements regarding the supplier´s delivery to the customer are to be defined gradually. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

Agreement 90, General Terms and Conditions

Agreement 90 may be used for delivery of systems involving several products to be integrated with each other and / or with other products used by the customer. Agreement 90 also refers to the purchase of hardware products and / or use of software products with related services such as installation assistance or training. Agreement 90 is primarily intended to apply on systems that contain standard products. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

Allmänna leveransvillkor 91 (enkla leveranser av hårdvara)

Avtalet kan användas vid enklare leveranser, t.ex. för den som enbart är produktleverantör. Avtalet avser leveranser av maskinprodukter enligt produktspecifikation. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

Appendix, Risk and Profit, Agile Project

This Appendix serves as a model for risk and profit sharing in Agile Projects in order to reduce the risk for the need to extend the Assignment (Change of the Assignment). The Appendix is intended to be used together with Agile Project. The Appendix does not prevent the parties to agree on other pricing models, for example, per timebox or Release. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

Avtal 90, Allmänna bestämmelser

Avtalet 90 kan användas vid systemleveranser som omfattar flera produkter som ska integreras med varandra och/eller med andra produkter hos kunden. Avtalet avser också köp av maskinprodukter och/eller nyttjande av programprodukter med tillhörande tjänster som tex installationshjälp och utbildning. Avtal 90 är i första hand avsett att tillämpas vid system som innehåller standardprodukter. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

Basic principles of business ethics

The objective of our basic principles of business ethics is to provide Swedish IT and Telecom Industries' members with guidlines on how to treat their employees, suppliers, coustomers and other stakeholders in a lawful, fair and ethically acceptable way.
0,00 kr exkl moms

Bilaga i samband med Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster: Bilaga specifikation över behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster

Denna bilaga används tillsammans med de särskilda bestämmelserna för behandling av personuppgifter. I samband med att överenskommelse träffas måste det säkerställas att Bilagan " Specifikation över behandlingen av personuppgifter i samband med Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster" är korrekt ifylld. De särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter är avsedda att användas tillsammans med IT&Telekomföretagens allmänna bestämmelser , de ersätter de allmänna bestämmelsernas villkor som behandlingen av personuppgifter när dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 . De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

Bilaga i samband med övriga tjänster: Bilaga specifikation över behandling av personuppgifter i samband med andra tjänster än Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster (övriga tjänster)

Denna bilaga används tillsammans med de särskilda bestämmelserna för behandling av personuppgifter. I samband med med att överenskommelse träffas måste det säkerställas att Bilagan " Specifikation över behandlingen av personuppgifter i samband med andra tjänster än Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster (övriga tjänster)" är korrekt ifylld. De särskilda bestämmelserna för behandling av personuppgifter är avsedda att användas tillsammans med IT&Telekomföretagens allmänna bestämmelser , de ersätter de allmänna bestämmelsernas villkor som behandlingen av personuppgifter när dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 . De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

Bilaga Risk- och Vinstdelning Agila Projekt

Denna bilaga utgör en modell för risk- och vinstdelning vid Agila projekt i syfte att reducera risken för behovet av en förlängning av Uppdraget (Ändring av Uppdraget). Bilagan är avsedd att användas tillsammans med de Allmänna Bestämmelserna. Bilagan hindrar inte att parterna kan överenskomma om andra prismodeller, t.ex. per Tidsbox eller eventuell Release. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

Cloud Services, General Terms and Conditions

Cloud Services may be used, for example, when the supplier provides storage capacity or infra-structure, or a platform to the customer, or an owndeveloped or a third-party application (SaaS) for the customer to use within the Cloud Service, or other web based services. Cloud Service replaces the agreement Cloud Computing. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

Confidentiality agreement

This Agreement may be used when the parties in confidence shall disclose to the other documents and other written and/or verbal information of confidential nature. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

GDPR Appendix Cloud Services and IT Infrastructure Services

The Appendix ‘Specification of the Processing of Personal Data’ forms part of the Special Terms and Conditions for the Processing of Personal Data. It is important that the parties complete this Appendix before signing the agreement.
150,00 kr exkl moms

GDPR Appendix Other Services

The Appendix ‘Specification of the Processing of Personal Data’ forms part of the Special Terms and Conditions for the Processing of Personal Data. It is important that the parties complete this Appendix before signing the agreement.
150,00 kr exkl moms

GDPR Comments on Special Terms and Conditions

These comments are intended to facilitate the use of the Special Terms and Conditions for the Processing of Personal Data. They also explain certain issues arising from the Special Terms and Conditions, but are not part of the agreement itself.
0,00 kr exkl moms

GDPR Special Terms and Conditions - Cloud Services

These Special Terms and Conditions are intended to apply together with the General Terms and Conditions for Cloud Services issued by the Swedish IT and Telecom Industries if the supplier processes personal data on behalf of the customer in relation to the provision of such a service. Any processing of Customer Data that does not include the processing of personal data shall only be governed by the General Terms and Conditions for Cloud Services issued by the Swedish IT and Telecom Industries. These Special Terms and Conditions constitute an appendix to the Agreement. These Special Terms and Conditions shall have precedence over any conflicting terms in the General Terms and Conditions for Cloud Services issued by the Swedish IT and Telecom Industries. The Agre-ement shall have precedence over any conflicting terms in these Special Terms and Conditions.
150,00 kr exkl moms

GDPR Special Terms and Conditions IT Infrastructure Services

These Special Terms and Conditions are intended to apply together with the General Terms and Conditions for IT Infrastructure Services issued by the Swedish IT and Telecom Industries if the supplier processes personal data on behalf of the customer in relation to the provision of such a service. Any processing of Customer Data that does not include the processing of personal data shall only be governed by the General Terms and Conditions for IT Infrastructure Services issued by the Swedish IT and Telecom Industries. These Special Terms and Conditions constitute an appendix to the Agreement. These Special Terms and Conditions shall have precedence over any conflicting terms in the General Terms and Conditions for IT Infrastructure Services issued by the Swedish IT and Telecom Industries. The Agreement shall have precedence over any conflicting terms in these Special Terms and Conditions.
150,00 kr exkl moms
Upp