Sök
Filters
Din varukorg är tom.

Rapporter & Skrifter

Här har vi samlat rapporter och skrifter från Almega och dess sju förbund.

Visa som Grid Lista
Sortera på
Visa per sida

Branschöversikt 2018

En svensk, nordisk och internationell kartläggning av arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretagen. Svensk version.
500,00 kr exkl moms

Branschöversikt 2018 - Digital version

En svensk, nordisk och internationell kartläggning av arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretagen. Digital version! Svensk version.
500,00 kr exkl moms

Sector Review 2018

The English version of Branschöversikten. A Swedish, Nordic and international survey of architectural, engineering and consulting firms.
500,00 kr exkl moms

Sector Review 2018 - Digital version

The English version of Branschöversikten. A Swedish, Nordic and international survey of architectural, engineering and consulting firms. Digital version.
500,00 kr exkl moms

De svenska värdeskaparna

Tjänster har en mycket större betydelse för svensk ekonomi och sysselsättning än vad tidigare statistik visat. Denna rapport visar tjänsternas ökande betydelse.
0,00 kr exkl moms

De vanligaste arbetsrättsliga lagarna 2019

En sammanställning av de vanligaste och mest användbara arbetsrättslagar att använda för arbetsgivare.
50,00 kr exkl moms

Företagstjänster - allt viktigare för svensk ekonomi

Kort rapport om tjänster och svensk ekonomi. En del av rapporten "Företagstjänster - allt viktigare för Sveriges
0,00 kr exkl moms

Globala Värdekedjor - Så påverkar de utrikeshandeln

En rapport om globala värdekedjor och hur de påverkar utrikeshandeln. Förklarar hur förädlingsvärdet i produktionen måste räknas med för att exportmåttet ska bli rättvisande.
0,00 kr exkl moms

Globala värdekedjor - ökat importinnehåll och

Rapport om Globala värdekedjor. Det är en del ur den längre rapporten "Företagstjänster - allt viktigare för Sveriges produktion och konkurrenskraft
0,00 kr exkl moms

Gratis? Om kvalitet, pengar och skapandets villkor

Kommer allt som kan bli digitalt verkligen vara gratis? Diskussionen kring upphovsrätt, internet och skapandes villkor inom film, musik, dataspel, litteratur och nyhetsförmedling. Den här essäsamlingen vill komma med nya och olika infallsvinklar, liksom undersöka konsekvenser av olika avvägningar. Skribenterna utgörs båda av journalister, artister, forskare och entreprenörer. Boken är utgiven i samarbete med Medieföretagen.
0,00 kr exkl moms

Kompetenser för handlingskraft

Rapport: Kompetenser för handlingskraft - Baskunskaper viktig gund men handlingskompetenser för skillnaden!
0,00 kr exkl moms

Privat Vårdfakta 2019

Privat Vårdfakta samlar fakta och statistik kring den privata vården och omsorgen. Skriften är indelad i tematiska kapitel såsom kapitlet Medarbetare där uppgifter om trivsel, löner och en rad andra faktorer presenteras. Tillgängliga kvalitetsmätningar presenteras för äldreomsorg, personlig assistans, sjukvård och individ och familjeomsorg.
0,00 kr exkl moms

Resultatstyrd Arbetsförmedling

Detta är Almegas proposition 2018/2019:1 "En resultatstyrd Arbetsförmedling för stärkt kompetensförsörjning" Almegas förslag till reformer på arbetsmarknadsområdet.
0,00 kr exkl moms

Tjänsteinnehållet i industrin – så påverkar strukturomvandlingen Sverige

Rapport om Tjänsteinnehållet i industrin påverkar strukturomvandling i Sverige. Det är en del ur den längre rapporten "Företagstjänster - allt viktigare för Sveriges produktion och konkurrenskraft.
0,00 kr exkl moms

Utvecklingskraft i bojor – ett skattesystem för tjänstesamhället

Vi ställde en fråga till några utvalda personer inom forskning, politik och näringsliv: - Hur bör ett skattesystem anpassat efter dagens förutsättningar se ut? Och vi bad Erik Åsbrink att skriva det inledande avsnittet. Läs boken om skattereformer för tjänstesamhället.
0,00 kr exkl moms

Medarbetarsamtal

Skrift om hur man på bästa sätt planerar och genomför effektiva medarbetarsamtal.
0,00 kr exkl moms

Professionell Sanering

Från 200,00 kr exkl moms

Information om Serviceföretagen

Informationsfolder om Serviceföretagen
0,00 kr exkl moms

Professionell Städservice och Hemservice

Utbildningsboken är en sammanslagning av böckerna Professionell Städservice och Professionell Hemservice.
Från 350,00 kr exkl moms

Dags för innovation! – Almegas inspel till forsknings- och innovationspropositionen 2016

Almega har under 2015 inbjudits att inlämna synpunkter inför regeringens arbete med att ta fram en forsknings- och innovationsproposition 2016. Rapporten omfattar Almegas reformförslag avseende såväl högre utbildning som forskning. Stort fokus läggs på förslagen om hur ökad samverkan skulle kunna stärka innovationskraften.
0,00 kr exkl moms

Branschrapport 2016 Hemserviceföretagen

Fakta och utveckling för hemserviceföretagen
0,00 kr exkl moms

Branschrapport 2016 Städföretagen

Branschrapport för städ- och serviceföretag 2016
0,00 kr exkl moms

Branschrapport 2017 Städföretagen

Branschrapport för städ- och serviceföretag 2017
0,00 kr exkl moms

Facility Management i Sverige 2016

Branschrapport för FM-branschen i Sverige 2016. Almega FM-företagen i samarbete med IFMA.
0,00 kr exkl moms

Städföretagen i siffror 2016

Sammanfattning av årets Branschrapport för städ- och serviceföretag.
0,00 kr exkl moms

Städföretagen i siffror 2017

Sammanfattning av årets (2017) Branschrapport för städ- och serviceföretagen.
0,00 kr exkl moms
Upp