Sök
Filters
Din varukorg är tom.

Om standardavtal

Även om vi litar på varandra är det skönt att veta vad som gäller

Att skriva ett avtal handlar inte om att man inte litar på varandra, utan snarare om att ge alla inblandade parter ett rättesnöre. Att använda standardavtal som riktlinje är en trygghet!

Idag finns ingen lag för tjänster mellan företag

Det finns en rad lagar som reglerar affärer mellan företag, som exempelvis köplagen och avtalslagen. De är i väsentliga delar dispositiva, det vill säga inte tvingande. Det betyder att lagarna bara gäller om parterna inte ingått något avtal, om det saknas praxis mellan parterna, eller om det inte finns någon allmän praxis för den typen av affärer.

För tjänster finns det däremot inte någon allmän lag. Det har inte ansetts vara möjligt eller ens önskvärt att i detalj reglera de förhållanden som råder för tjänster i olika delar av näringslivet.

Fördelen med att inte behöva hitta på allt själv

Standardavtalen har sedan många år en stark ställning i Sverige. De är idag vanligt förekommande och uppfattas många gånger som branschpraxis av våra domstolar.

Standardavtal är en bra grund att bygga vidare på

Avtal som grundar sig på standardavtal kan ingås snabbt och kräver relativt liten juridisk kunskap. Men avtal bör inte användas slentrianmässigt utan anpassas efter situationen. Det är helt normalt att göra tillägg och anpassningar. Men tänk på att vara försiktig så att eventuella ändringar blir konsekventa och tydliga.

Ett kommersiellt avtal består av två delar - en unik del för det specifika avtalet och en allmän del som består av ett standardavtal.

För att standardavtalet ska bli en del av det enskilda avtalet är huvudregeln att motparten ska känna till standardavtalet. Det sker genom att standardavtalet bifogas tillsammans med det enskilda avtalet.

Juridisk hjälp till dig som är medlem i IT&Telekomföretagen

Vid frågor gällande våra standardavtal eller tvist med kund får du som medlem tjugo minuters fri telefonkonsultation hos Erik Bergenstråhle, Cirio Advokatbyrå. Om de ”kostnadsfria” 20 minuterna inte räcker till för att lösa frågan, utan ytterligare rådgivning behövs, får du 10% rabatt. Kontakta standardavtal@itot.se

Upp