Sök
Filters
Din varukorg är tom.

Kompetensföretagen (Tidigare Bemanningsföretagen)

Visa som Grid Lista
Sortera på
Visa per sida

Omställningsuppdrag (ABOU - 10)

Allmänna bestämmelser Omställningsuppdrag (ABOU – 10) är avsett att användas då bemanningsföretaget får i uppdrag att genomföra en omställningsprocess i samband med att kunden avser att eller har sagt upp en eller flera personer eller i annat syfte önskar omställning eller förändring för vissa personer.
0,00 kr exkl moms

Outplacement agreement - ABOU 10 (download)

Outplacement agreement - download Grant of Copyright License/Liability release Kompetensförtagen/Almega AB grants to any party a copyright license to use the agreements as stated. However, Bemanningsföretagen/Almega AB does not grant a copyright license for an individual to alter, transform, modify or change the agreements as stated. In any event, Kompetensförtagen/Almega AB does not make any legal representations as to the validity and/or effects of the agreements, nor does Kompetensförtagen/Almega AB assume any legal liability with respect to the agreements as used by parties in their original form.
0,00 kr exkl moms

Personaluthyrning (ABPU - 10)

Allmänna bestämmelser personaluthyrning ABPU – 10 kan användas vid uthyrning av personal för att utföra arbete som hör till kundens verksamhet under kundens kontroll och ledning. ABPU – 10 är tänkt att användas för den stora majoriteten av bemanningsföretagens personaluthyrning.
0,00 kr exkl moms

Staffing Services Agreement - ABPU-10 (download)

Staffing Services Agreement - download Grant of Copyright License/Liability release Kompetensförtagen/Almega AB grants to any party a copyright license to use the agreements as stated. However, Kompetenssföretagen/Almega AB does not grant a copyright license for an individual to alter, transform, modify or change the agreements as stated. In any event, Kompetensförtagen/Almega AB does not make any legal representations as to the validity and/or effects of the agreements, nor does Kompetensförtagen/Almega AB assume any legal liability with respect to the agreements as used by parties in their original form.
0,00 kr exkl moms

Rekrytering (ABRE - 10)

Allmänna bestämmelser rekrytering ABRE – 10 är avsett att användas när bemanningsföretaget får i uppdrag att välja ut och presentera kandidater för kunden då kunden avser att anställa en eller flera personer. ABRE – 10 innehåller mindre revideringar i bestämmelserna i förhållande till sin föregångare ABRE – 04 samt nya bestämmelser för frågor som inte behandlats tidigare, så som immateriella rättigheter, sekretess och personuppgifter.
0,00 kr exkl moms

Recruitment Agreement - ABRE 10 (download)

Recruitment Agreement (download) Grant of Copyright License/Liability release Kompetensförtagen/Almega AB grants to any party a copyright license to use the agreements as stated. However, Bemanningsföretagen/Almega AB does not grant a copyright license for an individual to alter, transform, modify or change the agreements as stated. In any event, Kompetensförtagen/Almega AB does not make any legal representations as to the validity and/or effects of the agreements, nor does Kompetensförtagen/Almega AB assume any legal liability with respect to the agreements as used by parties in their original form.
0,00 kr exkl moms

Uthyrning av personal med särskild självständig ställning (ABSS - 10)

ABPU – 10 har kompletterats med ett särskilt avtal Allmänna bestämmelser uthyrning av personal med särskild självständig ställning (ABSS-10) när bemanningsföretaget ställer en särskild för uppdraget kvalificerad, självständig person till kundens förfogande. Exempel på sådan personal är vid uthyrning av vd, specialistläkare, ekonomidirektör eller liknande kvalificerat arbete
0,00 kr exkl moms

Placement of Professionals Agreement - ABSS-10 (download)

Placement of Professionals Agreement (download) Grant of Copyright License/Liability release Kompetensföretagen/Almega AB grants to any party a copyright license to use the agreements as stated. However, Kompetensföretagen/Almega AB does not grant a copyright license for an individual to alter, transform, modify or change the agreements as stated. In any event, Kompetensförtagen/Almega AB does not make any legal representations as to the validity and/or effects of the agreements, nor does Kompetensförtagen/Almega AB assume any legal liability with respect to the agreements as used by parties in their original form.
0,00 kr exkl moms

Att anlita bemanningsföretag

I den här broschyren har vi samlat information om hur du kan få hjälp med olika typer av personalförsörjningsfrågor och råd om hur man kan tänka när man kombinerar egenanställd personal och inhyrd personal. Vi berättar även hur du på ett effektivt sätt kan få hjälp med rekrytering av personal som du själv anställer.
0,00 kr exkl moms

Att välja ett auktoriserat omställningsföretag

Ett tryggare alternativ.
0,00 kr exkl moms

Att välja omställningsleverantör inom ramen för TTR Trygghetsrådet

Omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK gör det möjligt att välja annan omställningsleverantör än TRR. I broschyren informerar vi om vad detta innebär i praktiken.
0,00 kr exkl moms

En bättre vård med bemanning, rekrytering och omställning

Kompetensbristen inom vården är stor. Bristen på vårdkompetens ger långa vårdköer, ett överutnyttjande av befintliga medarbetare och en hotad patientsäkerhet. Var tionde sjukhussäng står tom p.g.a. bristande beman-ning. Enligt Statistiska Centralbyråns prognos från 2015 kommer det att saknas så många som 160 000 utbildade inom vård och omsorg år 2035.
0,00 kr exkl moms

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning

Kompetensföretagen representerar företag vars spetskompetens är att matcha rätt person till rätt jobb. Bemanningsföretag hyr ut medarbetare till arbetsgivare i alla sektorer. Rekryteringsföretagen intervjuar tusentals kandidater varje år, och kartlägger behoven hos arbetsgivare i hela landet. Omställningsföretag arbetar ofta på uppdrag av arbetsmarknadens parter eller Arbetsförmedlingen med att hjälpa personer vidare till nya jobb.
0,00 kr exkl moms

Framtidens arbetsmarknad, ”Future of work”

Rapporten beskriver hur lagar och regler, arbetsgivare, anställda och samhällsinstitutioner påverkas. Den här skriften är en sammanställning av de globala trender vi bedömt har störst påverkan på den svenska arbetsmarknaden.
0,00 kr exkl moms

GFL - så här fungerar det

Den här broschyren vänder sig till den som hyr in arbetare från bemanningsföretag. Broschyren ger baskunskaper om GFL (genomsnittligt förtjänstläge).
0,00 kr exkl moms

Handbok för dig som jobbar på bemanningsföretag

Det finns många saker du behöver veta om du jobbar på ett bemanningsföretag och hyrs ut till kundföretag. Här hittar du information om vad du ska tänka på i olika faser av din anställning, grundreglerna för din anställning.
0,00 kr exkl moms

Hyrt går hem

Historien om den svenska bemanningsbranschen av Anders Johnson. Boken är gratis men beställaren betalar själv för portot.
0,00 kr exkl moms

Inhyrda medarbetare i vården – Kreicbergs¬rapporten

I denna rapport har vi analyserat om användningen av inhyrda medarbetare ökat kostnaderna för landstingen och därmed blivit ett problem för skattebetalarna.
0,00 kr exkl moms

Kompetenslösningar för framtidens arbetsliv

Arbetslivet var definitivt inte bättre förr. Människor har idag bättre, säkrare, mer utvecklande och välavlönade jobb än någonsin tidigare. Men på en grundläggande nivå har arbetsmarknaden stora utmaningar att hantera. Arbetslösheten inom vissa grupper är ihållande samtidigt som kompetensbristen är akut inom stora samhällsbärande branscher.
0,00 kr exkl moms

Kompetensrebellerna - Entreprenörerna som utvecklar svensk arbetsmarknad

I denna bok lyfts kompetensbranschens spännande historia och rebeller fram i ljuset - inte minst de färgstarka kvinnor, med Ulla Murman i spetsen, som tagit strid och brutit nya vägar på den svenska arbetsmarknaden. Den innehåller också intervjuer med entreprenörer och personer som är framträdande och driver på branschens utveckling idag. Boken är skriven av Anders Johnson, som har författat ett stort antal böcker om svensk näringslivshistoria.
0,00 kr exkl moms

Tillsammans för bättre kontinuitet i vården

I denna rapport undersöks sambandet mellan kontinuitet och inhyrning. Slutsatsen är att det inte går att belägga att inhyrning isolerat orsakar kontinuitetsproblem.
0,00 kr exkl moms

Tillsammans för en bättre arbetsmarknad

Omställning är en ödesfråga för hela vårt samhälle. En arbetsmarknad som rymmer alla kompetenser och där inga grupper lämnas bakom gör att Sverige hålls samman och kan upprätthålla hög förändrings- och konkurrenskraft. Allt detta gör att omställningsföretagen behövs mer än någonsin.
0,00 kr exkl moms

Uthyrningslagen när du ska hyra in

Broschyren beskriver vem som omfattas av lagen om uthyrning av arbetstagare och talar om vilka skyldigheter företag som hyr in personal har gentemot de inhyrda.
0,00 kr exkl moms

Vi gör det varje dag - vi sätter människor i arbete

Denna rapport bygger på fakta från färska studier som undersökt vilka branscher som bland annat bäst tar tillvara på alla de nya kompetenser som kommer till Sverige.
0,00 kr exkl moms
Upp