Sök
Filters
Din varukorg är tom.
Kompetensbristen inom vården är stor. Bristen på vårdkompetens ger långa vårdköer, ett överutnyttjande av befintliga medarbetare och en hotad patientsäkerhet. Var tionde sjukhussäng står tom p.g.a. bristande beman-ning. Enligt Statistiska Centralbyråns prognos från 2015 kommer det att saknas så många som 160 000 utbildade inom vård och omsorg år 2035.
Artikelnr: WS0652-1808
Leverantör: Kompetensföretagen
0,00 kr exkl moms
Upp