Sök
Filters
Din varukorg är tom.

Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR för abonnemang - IT&Telekomföretagens standardavtal

1.Allmänt
IT&Telekomföretagen tillhandahåller via Almegas webbshop en abonnemangsbaserad digital tjänst, i användarvillkoren nedan kallat Tjänsten, som ger tillgång till nedladdning av samtliga IT&Telekomföretagens standardavtal.

I användarvillkoren nedan kallas det företag eller organisation som beställer abonnemangstjänsten för Företaget och IT&Telekomföretagen inom Almega (Almega AB 556334-0941) för IT&Telekomföretagen.

Företaget äger rätt att under gällande abonnemangsperiod på nedan angivna villkor låta Företagets anställda använda Tjänsten beskriven i punkt 2.

2. Tjänsten
Direkt efter att Användaren via Almegas webbshop beställt Tjänsten och accepterat detta Avtal får Användaren tillgång till det innehåll som vid var tidpunkt tillhandahålls på Webbplatsen. Tjänsten och dess innehåll kan i framtiden från tid till annan komma att bytas ut. Byte, ändring eller uppdatering av Tjänstens innehåll samt ändringar i hur Webbplatsen i övrigt ser ut ska inte anses utgöra en ändring av Avtalet eller av Tjänsten. Användaren måste, för att kunna nyttja Tjänsten, registrera ett användarkonto på Webbplatsen. Företaget löser ett abonnemang kopplat till en användare. Användaren ansvarar för all användning av Tjänsten som sker genom Användarens användarkonto.

Tjänsten omfattar digital tillgång till de av IT&Telekomföretagen utgivna allmänna bestämmelser, avtal och kommentarer som vid var tid finns publicerade på Webbplatsen. Dessa dokument kallas nedan Avtal. De Avtal som omfattas av Tjänsten presenteras i Almegas webbshop.

3. Tillåten användning av Tjänsten
Företaget äger rätt att under gällande abonnemangsperiod sända Avtalen i samband med offertgivning och/eller avtalsförhandlingar till kund, presumtiv kund eller samarbetspartner. Avtalen får sändas elektroniskt eller utskrivna i pappersform.

Är Företaget advokatbyrå, juristfirma eller motsvarande konsultföretag får Avtalen under gällande prenumerationsperiod användas enbart i den egna verksamheten och i samband med rådgivning åt kunder. Avtalen får inte skickas till sådant Företags kunder (klienter) för att denna ska använda Avtalen mot sina kunder eller samarbetspartners.


4. Företagets åtagande
Företaget förbinder sig att:

a) Tillse att endast anställda i Företaget får tillgång till Avtalen via Tjänsten,

b) Tillse att Avtalen inte lagras elektroniskt annat än i samband med tillåten användning enligt punkt 3,

c) Tillse att Avtalen inte skrivs ut eller använts i pappersform annat än i samband med tillåten användning enligt punkt 3,

d) Tillse att utskrivna Avtal i pappersform inte används efter Användaravtalets/ abonnemangsperiodens upphörande,

e) Tillse att Avtalen endast levereras i sin helhet, samt att

f) Vid abonnemangsperiodens upphörande se till att Avtalen inte finns tillgängliga i elektronisk form eller att det finns från Tjänsten utskrivna Avtal på Företagets kontor i pappersform.

5. Avgift
Abonnemangsavgiften betalas periodvis i förskott, via Webbplatsens föreslagna betalsätt, för respektive abonnemangsperiod. IT&Telekomföretagen äger rätt att ändra avgiften under förutsättning att Företaget aviserats därom senast en månad i förväg. Den nya avgiften gäller från och med när abonnemangsperioden förlängs.

6. Abonnemangsperiod och uppsägning
Abonnemangsperioden förlängs automatiskt med 1 (ett) år i taget. Vill man avsluta abonnemanget görs detta av Företaget via kontot i Almegas webbshop senast 3 (tre) månader före abonnemangsperiodens utgång. Hjälp med att avsluta abonnemanget görs endast skriftligen till standardavtal@itot.se senast 3 (tre) månader innan abonnemangsperiodens utgång. Om du avbryter din betalning innan ditt nuvarande abonnemang gått ut kommer du inte att återbetalas för resten av innevarande abonnemangsperiod som redan betalats. IT&Telekomföretagen får säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om Företaget bryter mot användarvillkoren eller inte betalt förfallna avgifter och inte vidtagit rättelse inom 15 arbetsdagar efter begäran om sådan rättelse från IT&Telekomföretagen.

7. Ändrade villkor
IT&Telekomföretagen äger rätt att ändra användarvillkoren under förutsättning att Företaget aviserats därom senast tre månader i förväg. De ändrade villkoren gäller från och med när abonnemangsperioden förlängs.
Upp